Thursday, 16 April 2015

Suirbhé


Rinne muid suirbhé chun fáil amach céard iad na botúin is coitianta a déanann muid go léir ar scoil gach lá. Thug muid suirbhé chuig na múinteoirí ranga ó Rang a 1 go Rang a 6 chun fáil amach a thuairimí. Úsáidfidh muid na torthaí chun taispeántais a chur ar an gclár Gaelbhratach agus plé a dhéanamh ag na tionóil gach seachtain.  

No comments:

Post a Comment