Friday, 9 October 2015

Cuairt ar an bPictiúrlann

Cuairt ar an bPictiúrlann

Is breá le gach éinne sa scoil dul ag an bpictiúrlann ach faraoir bíonn na scannáín i gcónaí trí Bhéarla. Ach i mí Aibreán 2015, tháinig athrú ar an scéal sin. D’fhreastal AN SCOIL AR FAD ar an bpictiúrlann Odeon i Nás na Ríogh chun an scannán Spongebob a fheiceáil. Bhí sé thar barr. Fuaireamar grán rósta, deoch agus milseáin freisin. Taitníonn an pictiúrlann linn i bhfad níos mó ná  ceachtanna scoile. Bhí éad ar ár dtuismitheorí ar fad!


No comments:

Post a Comment