Friday, 13 November 2015

Sábháilteacht ar LíneBhí seachtain frithbhulaíochta againn sa scoil i mí an Mheithimh. Rinne Rang 6 tionscnamh ar shábháílteacht ar líne agus dhear siad postaeir faoi. Croachadh na postaeir timpeall na scoile. Tháínig daltaí ó Choláiste Chnoc an Phíobaire chugainn chun plé a dhéanamh ar an ábhar freisin. Bhí oíche eolais ann do thuismitheoirí freisin.


No comments:

Post a Comment