Thursday, 25 May 2017

Gael Fachtóir
Beidh Gaelfachtóir ar siúl arís i mbliana ar an Déardaoin 29 Meithimh agus tá na ranganna ana ghnóthach ag aistriú amhráin agus á chleachtadh don lá mór. Cé acu a bhéas an bua i mbliana?

Seachtain na Gaeilge
Bhain gach duine an sult as Seachtain na Gaeilge. Bhí bricfeasta trí Ghaeilge againn sa scoil. Chuireamar failte roimh Scoil Náisiúnta Cill na Sí agus Scoil Naomh Daithí go Tráth na gCeist . Bhí sé iontach casadh le páistí ó scoileanna eile agus Gaeilge a labhairt leo. Tháinig fear an uachtar reoite ar an Aoine le uachtar reoite ghlas do gach duine sa scoil.
Mhúin Múinteoir Bertie rince amháin do gach rang agus bhí ceilí iontach again sa halla. Leis sin bhí seó tallainne ag an gclub óg-ógras agus bhí na tuismitheoirí ar fad i láthair.
Buaicphointe na seachtaine ná cuairt óna Fanzini. Chuir Con Fanzini léiriú iontach de scilleanna sorcais ar fáil dúinn agus bhain gach uile duine taitneamh as.
Ghlacamar páírte i gcomórtaisí Seachtain na Gaeilge freisin agus rinneadh na teastaisí ar na páistí ag an tionól le déanaí.
Thursday, 21 April 2016

Rith

Bhí an-lá againn ag rith ar son Rith 2016 i rith Seachtain na Gaeilge. Bhí an scoil ar fad gníomhach ann. https://www.youtube.com/watch?v=TSL_4Dh5m5U

Wednesday, 20 April 2016

Lá na bhFórógraBhí an choiste ag obair go dian inniu ag mealladh agus ag tacú lenár  gcuairteoirí chun Gaeilge a labhairt.  Uaireanta bíonn misneach de dhíth chun labhairt le strainséirí ach ní fada go raibh cairde nua déanta againn.
Raidió na LifeIardhalta na scoile is ea Gabrielle Leleu agus tá sí i mbun oibre le Raidió na Life. Tháínig sí chun na scoile chun agallamh a dhéanamh leis na daltaí i dtaobh Seachtain na Gaeilge agus cé chomh tábhachtach is atá an Ghaeilge dóibh.

Coirm Gael- Linn
Comhgairdeas le Rang 1 a d’fhreastal ar Choirm Gael- Linn ar an Máirt 2 Márta i Muileann gCearr leis an ndráma ‘Feargal an Fear Bréagach’. D’éirigh linn dhá ghradam a bhaint amach; ceann don Ghaeilge agus ceann don chanadh. Bhain siad an sult as an lá ach go háirithe Giggles an fear grinn agus an turas go Mc Donalds. Táímid ag tnúth go mór leis an mbliain seo chugainn cheana féin.


Cuairt ón udar Treasa Ní AilpínBa mhór an onór dúinn fáilte a chuir roimh an udár cailiúil Treasa Ní Ailpín ar an Luan 14 Márta. Chaith sí go leor ama sna ranganna naíonáin ag labhairt leis na páistí agus ag léamh scéil dóibh. Bhí na páístí ar bís Gaeilge a labhairt leis an gcuairteoir. Go raibh míle maith agat a Threasa as ucht a bheith linn.