Thursday, 16 April 2015

SnaG 2015 Ag labhairt le na tuismitheoirí!


Chuaigh a Coiste Gaelbhratach amach le linn Seachtain na Gaeilge chun labhairt le na tuismitheoirí. Thug siad bileog le nathanna amach dóibh bunaithe ar SnaG. Rinne muid é seo chun na tuismitheoirí a spreagadh bheith ag labhairt Gaeilge. 


No comments:

Post a Comment